Forsikringspolitik

Hvordan er din Transport Forsikret?
Transportfirmaer har ikke automatisk en forsikring, der dækker i tilfælde af skader eller bortkomst. For at være fuldt dækket ind, er man derfor nødt til at tegne en transportforsikring selv. I visse tilfælde kan det dog være, man er dækket af sin Erhvervsforsikring hvor der kan være tilknyttet en transportforsikring. Det er dog noget man bør tjekke efter i sin forsikringspolice.

Når du fragter gods og tilkøber en transportforsikring, er du godt dækket ind, hvis uheldet skulle være ude. Har du en transportforsikring og der sker tab, eller skade, på dit gods, så vil som standard kunne få fuldt erstatning. En transportforsikring er derfor en god måde at fjerne risici fra transport af gods.

 

Er dine varer ikke pakket korrekt ind, jf. afsnit omkring emballage, dækker hverken Standard eller Tillægsforsikring mod beskadigelser under transport.
Følgende ting kan ikke forsikres mod transportskader, hverken ved Standard eller Tillægsforsikring.

  • Elektronik (tv, forstærker, computer, telefon og tablets alt der bruger strøm)
  • Glas (Porcelæn, glas kopper, tallerkener, håndvaske, wc-kummer, skulpturer osv.)
  • Stød/ryste følsomme varer (ting der ikke tåler rystelser)

For at få yderligere information omkring forbudt og farligt gods kontakt kundeservice Goods. Det er muligt, at forsikre ovenstående ting mod bortkomst via Tillægsforsikringen.

 

Hvilket ansvar har Goods som speditør?
Speditørerne har faktisk et ansvar, men det er begrænset i henhold til internationale konventionerne. Dette kaldes i fagsproget for “speditørens ansvarsbegrænsning” og betingelserne er forskellige afhængige af om det drejer sig om søfragt, luftfragt eller vejtransport.

Det betyder at du får en erstatning, hvis der sker skade eller tab på dit gods under transporten, dog vil det i de fleste tilfælde være en ret lille erstatning sammenlignet med den reelle værdi godset ville have.

 

Speditørens ansvarsbegrænsninger er:

Lufttransport: DKK 150 / kg

Vejtransport: DKK 70 / kg

Søtransport: DKK 15 / kg

Et eksempel:

Hvis du sender en pakke på 10kg med vejtransport, vil speditøren maksimalt være forpligtet til at udbetale erstatning på 10kg x DKK 70 / kg = DKK 700. Du kan dog ikke få udbetalt mere end du har betalt for dit gods.

Har du således betalt DKK 500 for godset, vil du få DKK 500 i erstatning. Har du betalt DKK 1.000 vil du få DKK 700 i erstatning.